+
Muzej Velenje, Ljubljanska cesta 54, 3320 Velenje
E-pošta: info@muzej-velenje.si
+
Telefon: 03 898 26 30
 
+
English language
Deutsche Sprache
   
 

Grilova domačija
 

 

Lipje pri Velenju, 6 km iz Velenja

Grilova domačija je v ekomuzej preurejena stara viničarija na nekdaj vinorodnem pobočju Lipja pri Velenju. Domačija obsega hišo s črno kuhinjo, zelenjavni in zeliščni vrt, čebelnjak, vinograd in sadovnjak.

Vodeni ogled za skupine traja približno eno uro.

Več o Grilovi domačiji: Grilova domačija je kulturni spomenik lokalnega pomena.
V sklop domačije sodijo hiša, gospodarsko poslopje,  vinograd, travnik in sadovnjak.
 
Hiša je bila predvidoma postavljena sredi 19. stoletja kot majhna viničarska hiša (viničarija) na vinorodnem pobočju Lipja in Vinske Gore. Ob koncu 19. stoletja se je vinska trta zaradi pojava trtne uši umaknila, viničarije pa so se zaradi majhnih posesti preoblikovale v domačije manjših kmetov. V tem času je bilo hiši dozidano tudi gospodarsko poslopje.

Hiša je vrhkletna, delno zidana in delno lesena, s krajšo stranico potisnjena v breg. Ima ohranjeno črno kuhinjo, vežo, »hišo«, »štiblc« in vinsko klet. 
Domačija je danes eden redkih relativno dobro ohranjenih primerov dediščine viničarjev na območju Vinske Gore.

Odpiralni čas in vstopnina

 

[nazaj na seznam razstav in zbirk]