+
Muzej Velenje, Ljubljanska cesta 54, 3320 Velenje
E-pošta: info@muzej-velenje.si
+
Telefon: 03 898 26 30
 
+
English language
Deutsche Sprache
   
  Info

Zalka Rajšter Zalar, Jelica Rajšter Ambrožič
(ur. Damijan Kljajič)

Spomini na preteklo dobo
Velenje: Muzej Velenje, 2017.
151 strani
cena: 15,00 evrov

[naroči]   

Živel 1. maj! Živel praznik dela! Praznik dela med rudarji in železarji na Slovenskem: katalog razstave, april−maj, 2017
Ravne na Koroškem, Idrija, Jesenice, Štore, Trbovlje, Velenje, 2017.
154 strani
cena: 10,00 evrov

[naroči]   

Pojdi z menoj! Pobarvanka 2,6 metra velenjske zgodovine!
Velenje: Muzej Velenje, 2016
cena: ni na zalogi

   

Mateja Medved
Pogled skozi objektiv družine grofov Herberstein in Proskau. Evidentiranje fotografskega in arhivskega gradiva grofov Herberstein in Proskau iz dveh zasebnih zbirk

Velenje: Muzej Velenje, 2016
44 strani
cena: 5,00 evrov

[naroči]   

Miran Aplinc/avtor dodatnega besedila o Karlu Štrbenku Emil Šterbenk
Letalstvo v Šaleški dolini do konca druge svetovne vojne

Šoštanj: Muzej Velenje, Muzej usnjarstva na Slovenskem, 2016
112 strani
cena: 15,00 EUR

[naroči]   

Usnjarstvo na Slovenskem:
Zbornik referatov 4. simpozija o kulturni dediščini s področja usnjarstva na Slovenskem
Velenje: Muzej Velenje - Muzej usnjarstva na Slovenskem, 2015
195 strani
cena: 10,00 EUR

[naroči]

   

Usnjarstvo v gospodarstvu trgov in mest na Slovenskem:
Zbornik referatov simpozija, organiziranega v okviru prireditev ob 100-letnici mesta Šoštanja in občinskem prazniku občine Šoštanj

Velenje: Muzej Velenje – Muzej usnjarstva na Slovenskem, 2011
255 strani
cena: 10,00 EUR

[predogled knjige]

[naroči]

   

Med zvezdo in križem:
Spomini Jožeta Lampreta
Velenje: Muzej Velenje, 2011
263 strani

cena: 10,00 EUR

[predogled knjige]

[naroči]

   

Jaslice:
Deset let jaslic na Velenjskem gradu

Velenje: Muzej Velenje, 2010
16 strani
cena: brezplačen izvod

[PDF knjiga]

   

Tone Ravnikar
Po zvezdnih poteh:
Savinjska in Šaleška dolina v visokem
srednjem veku.

Velenje: Muzej Velenje, 2007
343 strani
cena: 30 EUR

[predogled knjige]

[naroči]

[ponudba v PDF obliki]

   

Milan Ževart
Styriaca: izbrana dela
Velenje: Muzej Velenje; Ljubljana: Karantanija, 2005
599 strani
cena: ni na zalogi

   

Milan Ževart
Prvi partizanski napad na Šoštanj
Zbirka Muzejski kolaž - knjiga 3
Velenje: Kulturni center Ivan Napotnik - Muzej, 2002
32 strani
cena: ni na zalogi

   

Nestl Žgank, Damijan Kljajič, Vlado Vrbič
Spomini "rdečega kralja"
Ljubljana: Karantanija, 1999
267 strani
cena: 30 EUR

[naroči]

   

Rok Poles
Sakralna dediščina Šaleške doline: zbirka topografskih predstavitev cerkva v Šaleški dolini s kronološkim uvodom in z interpretacijami del
Velenje: Pozoj, 1998
812 strani
cena: 42 EUR

[naroči]

   

Jože Hudales
Pri mojstrih v delavnicah
Velenje: Pozoj, 1999
48 strani
cena: 10 EUR

[naroči]

   

Vlado Vrbič
Zaleščanski portreti
Velenje: Naš čas, 1998
323 strani
cena: 17 EUR

[naroči]

   

Tone Ravnikar ... (et al.)
Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki: turistični vodnik
Velenje: Studio Rebernik, 1996
129 strani
cena: ni na zalogi

   

Jože Hudales
Vodič po muzeju slovenskih premogovnikov
Titovo Velenje: Kulturni center Ivan Napotnik, 1982
56 strani
cena: ni na zalogi

   

Afriška zbirka prof. Františka Foita
Velenje: Kulturni center, 1976
33 strani
cena: ni na zalogi

 

Zbornik simpozija v spomin dr. Milanu Ževartu
Velenje: Muzej Velenje, 2017.
267 strani
cena: 10,00 evrov

[naroči]

   

Barbara Drev
Pustovanje pri Mayerjevih. 1. otroški pustni likovni natečaj Vile Mayer

Velenje: Muzej Velenje, 2017
16 strani
cena: ni na zalogi

   

Blaž Verbič in Boris Andrej Mlakar
Citre

Velenje: Muzej Velenje, 2016
27 strani
cena: 3,00 evre

[naroči]

   

Blaž Verbič
Afrika 1931. Foitovi in Baumovi fotografski zapisi na steklu/ Africa 1931 – Foit and Baum's Photographic Glass Plates
Velenje: Muzej Velenje, 2016
108 strani
cena: 10,00 EUR

[naroči]

   

Janja Jedlovčnik:

Mi gradimo nov svet in novo pomlad
Prostovoljne delovne akcije v Velenju in okolici ter velenjski prostovoljci in brigadirji
avtorica dodatnega besedila: Marija Brložnik, Mladinske delovne brigade in mladinske delovne akcije
Velenje: Muzej, 2014. 119 strani;
cena: 10,00 EUR

[naroči]

   

Usnjarstvo na Slovenskem:
Zbornik referatov simpozija,
organiziranega v okviru prireditev
ob občinskem prazniku občine Šoštanj

Velenje: Muzej Velenje – Muzej usnjarstva na Slovenskem, 2013
192 strani
cena: 10,00 EUR

[naroči]

   

Vinko Mihelak
Velenje:
Stoletje na razglednicah

Velenje: Mestna občina Velenje, 2009
253 strani
cena: ni na zalogi

[predogled knjige]

   

Jože Hudales
Slovenski muzeji in etnologija:
Od kabinetov čudes do muzejev 21. stoletja

Ljubljana: Oddelek za etnologijo
in kulturno antropologijo;
Velenje: Muzej Velenje, 2008
312 strani
cena: 20 EUR

[naroči]

   

Tone Ravnikar
Po poteh reformacije v Šaleški dolini
Zbirka Muzejski kolaž - knjiga 8
Velenje: Muzej Velenje, 2008
16 strani
cena: 2 EUR

[naroči]

   

Rok Poles
Kipar C. Cesar: stalna zbirka (akademski realizem, protivojni (neo)ekspresionizem, futurizem, stekleni konstraniktivizem)
Zbirka Muzejski kolaž - knjiga 7
Velenje: Muzej Velenje, 2006
128 strani
cena: 2 EUR

[naroči]

   

Tone Ravnikar
Šaleška dolina med 10. in 17. stoletjem
Zbirka Muzejski kolaž - knjiga 6
Velenje: Muzej Velenje, 2005
62 strani
cena: 3 EUR

[naroči]

   

Tone Ravnikar
Grad Velenje: skica usode stavbe in njenih prebivalcev
Zbirka Muzejski kolaž - knjiga 5
Velenje: Kulturni center Ivana Napotnika - Muzej, 2002
64 strani
cena: ni na zalogi

   

Damijan Kljajič
Vrtiljak življenja
Velenje: Pozoj, 2001
191 strani
cena: 13 EUR

[naroči]

   

Danijela Brišnik, Tone Ravnikar
Grad Šalek
Velenje: Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj, 1999
89 strani
cena: 23 EUR

[naroči]

   

Jože Hudales
František Foit: zbirka afriške umetnosti
Zbirka Muzejski kolaž - knjiga 2
Velenje: Kulturni center Ivana Napotnika - Muzej, 1998
32 strani
cena - trda vezava: ni na zalogi
cena - mehka vezava: 2 EUR

[naroči]

   

Šaleška dolina med romaniko in barokom: katalog razstave
(urednik kataloga Tone Ravnikar)
Velenje: Kulturni center Ivana Napotnika - Muzej, 1998
69 strani
cena: ni na zalogi

   

Ivo Stropnik
Ko je vsaka pot za pol ure daljša:
za dedke in babice

Ljubljana: Karantanija; Velenje: Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj, 1996
24 strani
cena: 10 EUR

[naroči]

   

Danijela Brišnik, Tone Ravnikar
Grad Šalek
Zbirka Muzejski kolaž - knjiga 1
Velenje: Kulturni center Ivana Napotnika - Muzej, 1995
36 strani
cena: 1 EUR

[naroči]

   

Velenjski grad in njegove zbirke
(urednik Jože Hudales)
Velenje: Kulturni center Ivan Napotnik, 1984
67 strani
cena: ni na zalogi

     

  Info
Zbornik 1995-1996: razprave, presoje, akcenti
Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 12
uredil Ivo Stropnik
Velenje: Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj, 1996
551 strani
   
Ivo Stropnik, Skrivalnica v oesu: "asimilacija Grka"
Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 10
Velenje: Založništvo Šaleških razgledov, 1993
123 strani
   
Šaleški zbornik
Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 8
uredil Tone Ravnikar
Velenje: Kulturni center Ivan Napotnik, 1992
179 strani
   
Hotenja 10: literarni almanah
Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 6
uredil Tone Ravnikar
Velenje: Kulturni center Ivana Napotnika, 1990
718-895 strani
   
Vane Gošnik, Peter Rezman, Dvignjeni zastor
Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 4
Velenje: Kulturni center Ivan Napotnik, 1980
247 strani
   
Prispevki k zgodovini Šaleške doline: zbornik
Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 2
uredil Tone Ravnikar
Titovo Velenje: Kulturni center Ivan Napotnik, 1989
311 strani
   
Zbornik Muzeja Velenje: zbornik člankov in razprav ob 30 letnici muzeja
Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 1
uredil Jože Hudales
Titovo Velenje: Kulturni center Ivan Napotnik
179 strani
 
Zbornik 1994/95
Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 11
uredil Ivo Stropnik
Velenje: Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj, 1994
271 strani
   
Hotenja 11: literarni almanah
Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 9
Velenje: Kulturni center Ivan Napotnik
uredila Marjan Kukovec in Matjaž Šalej
Velenje: Kulturni center Ivan Napotnik, 1992
903-1043 strani
   
Mlinškovo berilo: (i)zbrani etnološki in slovstveni zapiski
Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 7 (transkript, izbor, klasifikacija, registraniranje in redigiranje gradiva, biografska uvodnica o Franu Mlinšku, spremna beseda, preglednice in opombe Jože Hudales in Ivo Stropnik)
Velenje: Kulturni center Ivana Napotnika, 1991
345 strani
   
Šaleški ibidem I.: antologija malega šaleškega pesništva
Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 5
(i)zbral in uredil Ivo Stropnik, uredil Tone Ravnikar
Velenje: Kulturni center Ivan Napotnik, 1990
426 strani
   
Škale: zbornik
Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 3
uredil Tone Ravnikar
Velenje: Kulturni center Ivan Napotnik, 1989
127 strani
   
Ivan Stopar, Velenjski grad: separatni odtis
Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 2
Titovo Velenje, Kulturni center Ivan Napotnik, 1989
36 strani