+
Muzej Velenje, Ljubljanska cesta 54, 3320 Velenje
E-pošta: info@muzej-velenje.si
+
Telefon: 03 898 26 30
 
+
English language
Deutsche Sprache
  Zaposleni
   

Direktorica
Mojca Ževart
prof. zgodovine in geografije
kontakt: mojca.zevart@muzej-velenje.si
tel: 03/898-26-34
GSM: 041-200-240

     
   

Kustosi
Damijan Kljajič
prof. zgodovine in geografije
kontakt: damijan.kljajic@muzej-velenje.si

GSM: 031-646-751

Mateja Medved
univ. dipl. zgodovinarka
kontakt:
mateja.medved@muzej-velenje.si
tel: 03/898-26-33
GSM: 041-670-509

Vinko Mihelak
prof. zgodovine in sociologije
kontakt:
vinko.mihelak@muzej-velenje.si
tel: 03/898-26-35
GSM: 041-853-623

Blaž Verbič
univ. dipl. etnolog in kulturni antropolog
kontakt: blaz.verbic@muzej-velenje.si
tel: 03/898-26-36
GSM: 031-892-628

Alma Javornik
uni. dipl. sociologinja
kontakt: alma.javornik@muzej-velenje.si
tel: 03/898-26-32

     
    Kustosinja pedagoginja
Tanja Verboten
univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja
kontakt: tanja.verboten@muzej-velenje.si
tel: 03/898-26-32
GSM: 031-676-922
     
   

Muzejski sodelavki
Milena Slatinjek
poslovni sekretar
kontakt:
milena.slatinjek@muzej-velenje.si
tel: 03/898-26-37

Andželina Jukić
prof. pedagogike in andragogike in diplomirana zgodovinarka
kontakt: andzelina.jukic@muzej-velenje.si
tel: 03/898-26-33

     
    KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA DELAVNICA
   

Kustos dokumentalist
Mateja Murkovič
dipl. upravna organizatorka
kontakt: mateja.murkovic@muzej-velenje.si
tel: 03/586-66-11

Konservatorski restavratorski sodelavec
Simon Špital
inženir strojništva
kontakt: simon.spital@muzej-velenje.si
tel: 03/586-66-11
GSM: 040-170-076

Konservator restavrator
Stojan Knežević
akademski slikar
kontakt: stojan.knezevic@muzej-velenje.si
tel: 03/586-66-11

     
    TAJNIŠTVO
    Propagandist, informator, organizator, samostojni administrativni delavec
Nina Časl
organizator poslovanja
kontakt:
nina.casl@muzej-velenje.si
tel: 03/898-26-30
     
    TEHNIČNA SLUŽBA
   

Oskrbnika
Gabrijela Verbič

Zvonko Hranjec
kontakt: zvonko.hranjec@muzej-velenje.si

GSM: 041-577-286

Muzejska vodnica
Barbara Paulovič
kontakt: barbara.paulovic@muzej-velenje.si

     
    ENOTA MUZEJ USNJARSTVA NA SLOVENSKEM
   

Kustosi
dr. Miran Aplinc
prof. zgodovine in proizvodotehnične vzgoje
kontakt: miran.aplinc@muzej-usnjarstva.si
tel: 03/898-44-22
GSM: 031-656-886

Jernej Hozjan
univ. dipl. zgodovinar
kontakt: jernej.hozjan@muzej-usnjarstva.si

Barbara Drev
akademska slikarka
kontakt: barbara.drev@muzej-velenje.si

Muzejski vodnici
Katarina Fužir
tel: 03/898-44-20

Pina Špegel
tel: 03/898-44-20
kontakt: pina.spegel@muzej-velenje.si

Oskrbnik
Melita Dobelšek
GSM: 041-649-702

     
    V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo: DATAINFO.SI, d.o.o. Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
 
  O Muzeju Velenje
   

Ob izgradnji novega mesta so v Velenju zaradi želje po ohranjanju kulturne dediščine ustanovili muzej. Ustanovna listina Muzeja slovenskih premogovnikov je bila podpisana 3. novembra 1957 z namenom ohranjati in predstavljati zgodovino vseh naših premogovnikov. Sedež je dobil na Velenjskem gradu, ki je bil zaradi posledic vojne v precej slabem stanju. Zato se je bilo treba najprej lotiti obnove stavbe, ki je potekala do devetdesetih let 20. stoletja.

Prva urejena zbirka v muzeju je bila Zbirka slovenskih premogovnikov, ki je bila javnosti predstavljena leta 1966. V okviru te zbirke je bila kasneje izdelana tudi maketa rudniške jame, v kateri so obiskovalci lahko podoživeli rudniško okolje. Premogovniško zbirko je dopolnila zbirka ostankov mastodonta, ki so jih našli leta 1964 v Škalah. Leta 1971 je muzej pridobil še izjemno pomembno zbirko afriške umetnosti Františka Foita, kasneje pa je svoje zbirke širil še na druga področja. Najnovejša nosi naslov Šaleška dolina od 10. do 17. stoletja in predstavlja kulturo bivanja vseh slojev prebivalstva v dolini.

Danes je v Muzeju Velenje na ogled enajst stalnih muzejskih in galerijskih zbirk. Poleg zbirk v prostorih na Velenjskem gradu predstavlja muzej tudi Muzej usnjarstva na Slovenskem, Grilovo domačijo v Lipju pri Velenju, Kavčnikovo domačijo v Zavodnju nad Šoštanjem, ki je zaradi svoje dimnične zasnove izjemen kulturni spomenik ljudske arhitekture, ter spominski sobi v Topolšici in na Graški Gori.